På väg mot den stora förnekelsen

Det här blir ett hejdundrande snabbt inlägg, för om fem minuter ska jag cykla iväg till Geovetarcentrum och vara med på ett seminarium. Det är Johan Rockström och Anders Wijkman som ska prata om fenomenet klimatförnekelse. Det vill säga, att hävda att klimatet inte alls ändras, och om det gör det så är det inte vårt fel, och om det skulle vara det, så är det i alla fall inte just deras fel, och är det det så kan vi inte göra nåt åt det. Ungefär så. Det ska bli intressant! Återkommer med rapport!

fornekelsen

Bilden visar Rockström och Wijkman. Tillsammans har de skrivit boken “Den Stora Förenekelsen” om just klimatförnekandet.

Klimathönan och IPCC-fjädern

Det är lätt att bli förvirrad över allt som cirkulerat kring IPCC (Internationella klimatpanelen, där bland andra vår Chalmersvän Christian Azar är involverad) på senaste tiden. Först var det stulen e-post med professorer som lurades, sen påhitt om att Himalayas glaciärer skulle smälta till 2035, och nu det senaste har man hört om fuffens med skördeminskningar i Nordafrika och hur mycket av Holland som ligger under havsnivån.

IPCCs ordförande Rajendra Pachauri.
IPCCs ordförande Rajendra Pachauri.

Innebär det här att IPCC ska skrotas, att klimatforskare bara bluffar, och att vi kan slänga allt snack om klimatförändringar i Plus-Sverkers soptunna?

Jag försöker göra en sammanställning av kritiken mot IPCC. Här kommer en kortkort sammanfattning. Källor till det jag skriver här är Sveriges Radio Vetenskapsradion, RealClimate.org, the Guardian samt IPCC själva.

De stulna mailen mellan lurendrejeri-forskarna
Ryska hackers fick tag på över 1000 mail mellan brittiska IPCC-forskare, och från dessa har citat som “Kör tricket med att dölja minskningen” florerat i media. Detta är dock lösryckta citat ur en lång mailväxling och syftar på att kompensera osäkerheter i data från årsringar med reella uppmätta temperaturer.

Påhitt om smältande glaciärer till 2035
Detta är ett riktigt fel i IPCCs fjärde rapport. Närmare bestämt två meningar på sidan 493 i del 2. Felaktig referenshantering har gett upphov till denna ganska pinsamma miss, som bland annat orsakats av en feltolkning av året 2350. Dessa två meningar kan dock strykas utan att resten av rapporten påverkas.

Minskade skördar i Nordafrika
IPCC påstår i andra delen av rapporten att vissa skördar kan minska med 50% mellan 2000 och 2020, baserat på en studie av tre nordafrikanska länder. Felet man gjort här är att som huvudkälla använda en kanadensisk rapport som inte gått igenom korrekt akademisk granskning (så kallad peer-review) och därför inte kan anses bekräftad. Siffrorna i denna rapport visade sig också hopblandade.

Hur mycket av Holland ligger under havsnivån?
IPCC påstår felaktigt att över 50% av Holland/Nederländerna riskerar översvämningar eftersom det ligger under havsnivån. Korrekt siffra (som självklart beror av om hur man definierar havsnivå) är ca 25 %. Dock stämmer det att över 50% riskerar översvämning, men detta är på grund av översvämningsrisk av både hav och floder.

Jag tror vi kan vara överens om att delar av IPCC måste skärpa sig vad gäller referenshantering. Men att ifrågasätta klimatpanelens arbete på det stora hela på grund av dessa orsaker ser jag som ganska dumt. För att inte säga väldigt dumt.

Det finns även kritik “åt andra hållet” mot IPCC. Nämligen att man underdrivit riskerna. Ett exempel på detta är det arktiska istäcket, där rapporter från NSIDC (National Snow and Ice Data Center) visar på att den faktiska avsmältningen i arktis går betydligt fortare än vad IPCCs modeller visar. Se figur nedan.

Uppmätt (röd) tjocklek på istäcke jämfört med modellberäkningar. Källa: NSIDC
Uppmätt (röd) tjocklek på istäcke jämfört med modellberäkningar. Källa: NSIDC