Vädjan från en cyklist

Jag kom nyss hem från gymmet. Det är lite halt att cykla, men funkar utmärkt så länge man tar det försiktigt. Största svårigheten är att en del av cykelbanorna inte är plogade och sandade, eller att man helt enkelt använt dem som förvaringsplats för snövallen som blir när man plogar vägbanan. Resultatet blir att man på vissa sträckor som cyklist är hänvisad till att använda den ordinarie vägbanan (vilket är fullt tillåtet, så länge det inte är motorväg). Dock händer det allt som oftast att arga bilister tutar och blir sura.

I brist på vinterykelbild tar jag en på när vi cyklade till Köpenhamn häromsistens.
I brist på vinterykelbild tar jag en på när vi cyklade till Köpenhamn häromsistens.

Det värsta är när det ligger en sån här slaskrand i mitten av vägen, svart av avgaser och uppvärmd av bilarna. Någon tutar på en bakifrån och man tvingar sig ut åt höger, upp på kanten av snö, slask och hårdpackad is. Där balanserar man bäst det går medan bilen bränner förbi, korsar slaskranden i mitten av vägen och sänder en kaskad av avgasslask i knät på en.

Just idag blev jag tutad på av en bil som skulle in i en rondell, som jag också var på väg in i. Jag cyklade i kanske 20-25 km i timmen, och ska man in i en rondell, särskilt med det väglaget, bör man inte köra så mycket snabbare som bilist. Ändå tyckte föraren att jag betedde mig väldigt ohyfsat som tog upp så värdefull vägyta, så både han och en arg kvinna som satt på passagerarplatsen gav mig onda ögat och hötte med nävarna när de körde förbi mig.

I ett utbrott av destruktiv kreativitet skrev jag denna text, som nog är att betrakta som åtminstone nåt slags försök till dikt.

*****************

vet du, jag förstår att du blir arg

du har säkert lagt mycket pengar på din fina bil
så mycket pengar
att du har rätt till
vägens hela bredd

jag förstår att du blir arg
när du inte kan köra med full fart in i rondellen
för att en jävla cykel
är i vägen

hade det varit en bil där framför
hade det varit en annan sak
bilar är seriösa!

jag förstår att du blir arg
det måste vara jobbigt
att vara beroende av ett fossilt bränsle
som håller på att ta slut

att veta att
den dagen du inte får tanka
kommer du inte en meter

medan jag
i min otacksamma uppkäftighet
kommer tio mil
på några smörgåsar och ett äpple

och det måste vara jobbigt
att behöva svepa in barnen på trottoarerna
i ett varmt täcke av avgaser
och se koldioxidhalten öka i atmosfären

medan jag
slipper gå till gymmet

det är orättvist
stackars bilist!

jag förstår att du är arg
men vad jag inte accepterar
är att du tutar och hytter med näven åt mig
när du inte kan köra med full fart in i rondellen
för att en jävla cykel
är i vägen

Därför är Alliansens Gröna Röst inte särskilt grön

Som jag skrev igår kväll tror jag inte mycket på de borgerliga partiernas miljöpolitik. Detta illustrerade jag med en undersökning som Naturskyddsföreningen gjort och som visade på stora brister i såväl ambitioner som vilka frågor som faktiskt drivits av den borgerliga alliansen. Lite extra kritisk var jag mot centerpartiet, som ju faktiskt profilerat sig som “Alliansens gröna röst”, men som enligt undersökningen inte drivit miljöfrågor starkare än övriga borgerliga partier (möjligen med undantag av moderaterna).

Centern-gör-valaffischerna-interaktiva

Jag skulle vilja berätta lite mer om varför jag personligen inte tycker att centern kan kalla sig ett grönt parti. En av anledningarna syns på bilden här ovan. “Utsläppen bort! Bilarna kvar!” utropar Maud och ser glad ut.

För en miljövetare med 300 högskolepoäng bakom sig ter sig detta uttalande lite märkligt. Det är lite som att säga att “Bort med äppelträden! Behåll äpplena!“. Jag ska här räkna upp ett par anledningar till att massbilism på sikt är ohållbar.

• Oavsett hur mycket vi lyckas gå över till “miljövänliga” bränslen kommer personbilar att vara mer energikrävande än motsvarande kollektivtrafik, rent fysikaliskt. För oss fysiknördar, kommer det alltså alltid att krävas fler kWh/personkm (förutsatt att kollektivtrafiken inte går tom, vill säga).

• Redan nu är det stora problem med bilköer och trängsel i storstäderna. Utan bilminskande åtgärder som trängselskatter och överföring till kollektivtrafik och andra trafikslag kommer denna trängsel att öka, med en negativ effekt på samhällsekonomi och folkhälsa.

• De nya stora vägbyggen man satsar på (T.ex. Marieholmstunneln och Förbifart Stockholm) genererar ohjälpligt mer biltrafik. Detta står med i Vägverkets egna utredningar. Det har visat sig att det man tjänat på i “miljövänligare” bilar har ätits upp av en ökat bilism.

• Att ta fram “miljövänliga bränslen” till en stor och växande bilpark är inte det lättaste. Etanol har ofta visat sig utgöra samma miljötryck som bensin, och råvara från skogsbruket kräver stora insatser och det är osannolikt att det går att producera i den utsträckning som skulle krävas av en bilpark av dagens storlek.

• Även “miljövänliga bränslen” kräver stora mängder vatten och andra naturresurser för att produceras. Detta diskuteras för närvarande flitigt på World Water Week, ett internationellt forskarmöte i Stockholm.

Det skulle naturligtvis kunna att inträffa att vi någon gång i framtiden kommer på någon mirakelteknik som gör det hållbart med en massprivatbilism, men det känns som en väldigt oansvarig politik att hoppas på något sånt. Däremot har vi tekniken att driva tåg, bussar och andra kollektiva färdmedel som har minst lika bra förutsättningar att köras på moderna bränslen som bilar, samt möjligheten att förbättra cykelinfrastrukturen.

Nu till en annan anledning till att jag inte tror på centerns miljöpolitik. Liksom övriga borgerliga partier sätter man stor tilltro till kärnkraften som energikälla. Speciellt de senaste åren, när man söker enkla och väljarvänliga lösningar på energi- och klimatproblematiken. Genom att utvidga kärnkraften menar man att man skulle kunna upprätthålla den oansvarigt höga energikonsumtion som man haft de senaste åren.

kärnkraft

Men det är en missuppfattning att kärnkraften skulle vara en billig energikälla. Och det ren osanning att den skulle vara någonstans i närheten av förnybar. Bara senaste veckan rapporterade svenska medier om Vattenfalls mycket tveksamma inköp av uran från gruvor i Namibia. Uranbrytning i Namibia och andra u-länder är bland de absolut skitigaste verksamheter jag känner till.

Vi har fortfarande inget konkret slutförvar, och flera vetenskapliga rapporter har ifrågasatt säkerheten hos den metod som planeras för att slutförvara det använda bränslet, KBS3-metoden. Mycket tyder på att innehållet kan läcka ut i grundvattnet.

Vattenåtgången är också stor för tillverkning av kärnenergi. Vatten som passerat genom kärnreaktorer pumpas dessutom ut i kustområden, med effekter på djur- och växtliv.

Att satsa på kärnkraft är också att göra sig beroende av import av uran eller plutonium från andra länder, på samma sätt som vi nu är beroende av oljeimport. Vi ersätter alltså ett beroende med ett annat, ungefär som att sluta röka och börja snusa istället. Urantillgången världen över minskar dessutom på samma sätt som oljetillgången. Ska man på lång sikt nyttja kärnkraften är man alltså beroende av upparbetning och import av plutonium och andra transuraner, ämnen som är ytterst farliga och vid ökad internationell handel löper stor risk att komma i händerna på terrorister, eller nationer som kan tänka sig att använda kärnvapen (t.ex. USA).

Ett slutförvar är dessutom aktivt i ett par hundra tusen år (halveringstiden för plutonium är ca 24000 år) vilket innebär att det under den här tiden utgör en lager av potentiella massförstörelsevapen. Kan vi verkligen garantera att den politiska ledningen de kommande 100 000 åren är stabil och inte öppnar upp slutförvaret? Kan vi garantera att ingen bryter sig in?

En av anledningarna till att vi kan leva på den här planeten är att den joniserande (radioaktiva) strålning avtagit så mycket sedan planeten skapades att vi nu kan leva på jordytan. Vill vi då verkligen plocka fram uranet som finns kvar, skapa plutonium och bygga upp ständigt växande lager som när som helst kan hamna i händerna på en instabil regering?

Hur jag än vrider och vänder på det kan jag inte få det till att verka ansvarsfullt. Men det är klart, att ett parti föreslår en lösning som inte innebär att folk behöver tänka om blir såklart lättare populärt än att ett parti föreslår en lösning som innebär att folk måste tänka över sina levnadsmönster. Lurar man människor att vi kan fortsätta köra bil lika oansvarigt som vi gör blir folk såklart lättade, men det är inte en hållbar politik. Och det är definitivt inte en grön röst som säger det.

Samma sak gäller kärnkraften. Är budskapet att “Med kärnkraft räddar vi klimatet och ni väljare behöver inte bry er ett skit!” är det såklart lockande att rösta på ett sådant parti. Men det är fan inte hållbart.

Dummast hittills

Jag hade tänkt att nästa blogginlägg skulle handla om vår fantastiska revy, som hade premiär igår, men så damp det ner ett kuvert i brevlådan som jag bara måste få säga något om. Bland valbroschyrerna från SD, KD och Sjukvårdspartiet såg jag något som stack ut.

Det var valmaterial om det nystartade partiet Vägvalet, som har som enda valfråga att motarbeta trängselavgifter i Göteborg. Jag tycker illa om att snacka skit om andra partier men, kom igen… Varför skulle man offra sin demokratiska rättighet att rösta, på att ge sitt stöd åt en grupp som enbart bekämpar en demokratiskt, ekologiskt och ekonomiskt berättigad samhällsreform, som dessutom är vetenskapligt mycket välstuderad och bevisligen fungerar synnerligen effektivt?

vägvalet

Så snälla Vägvalet, ta ert förnuft till fånga. Man blir bara trött. Vill ni kämpa för rätten att stå i långa bilköer i timmar medan luftföroreningsnivåerna skjuter i höjden och orskar cancer, astma och andra andningssjukdomar kan jag inte hindra er. Men att folk skulle låta sin röst gå åt till ett sånt syfte, är helt enkelt… dummast hittills.

Blinka för faaen!

Jag och Agnes var precis nere några dagar i Halland, på hennes familjs sommarställe i Haverdal. Trevligt på alla sätt och vis. Det som var ovanligt var att vi körde bil, utlånad av min snälla bror, istället för att åka kollektivt.

Hade nästan glömt det där med hur svårt folk verkar ha att blinka i rondeller (Ja, jag veeet att det heter cirkulationsplatser men det är ett så klumpigt ord). Detta kan rentav vara den mest ombråkade svenska trafiksituationen någonsin. Alla verkar ha väldigt starka och fasta åsikter, som dock finns i många olika upplagor.

bil_i_rondell_charlotta_holm_widescreen

När jag gick i körskola fick jag lära mig att man alltid blinkar på väg ut ur rondeller. Oavsett vilken väg man körde in i rondellen, alltså även när man kör “rakt fram”. Något som är fullt logiskt, med tanke för att det ofta är helt omöjligt för andra trafikanter att avgöra vilket håll en viss bil kommer ifrån.

Alltså: Blinka alltid när du ska ut ur en rondell oavsett vilket håll du ska ut och vilket håll du kom in. Detta står även klart i Vägverkets regler.

Nu till det lite mer kontroversiella. Jag fick även lära mig i körskolan att man, när man närmar sig en rondell, ska blinka vänster om man planerar att ta sig ut “åt vänster” i rondellen. Man behåller vänsterblinket när man kör in i rondellen, fram tills man har den utfarten man själv ska ut i som nästa utfart, då blinkar man istället höger och kör ut som vanligt.

Detta är det många som inte håller med om. Alla jag har pratat med som gått i körskola de senaste 5-6 åren har fått lära sig den regeln, men den står inte med i Vägverkets regler. Jag gjorde det själv de första åren, men har nu lagt av på grund av pressen från omgivningen, inte minst föräldrar (som lusläst Vägverkets regelsamling).

Dock finns en stor poäng med att faktiskt göra på det sättet. Om man kommer in i en rondell och möts av en bil som är på väg ut och alldeles korrekt blinkar höger, så är det inte säkert att man ser det, eftersom man befinner sig på denna bils vänstra sida och därför ofta inte kan se den högra blinkersen. OM då alla bilar har för vana att blinka vänster som jag beskrivit ovan elimineras risken att man stannar i onödan eller tar onödiga utkörningsrisker, eftersom man då vet att om den inte ska svänga så blinkar den vänster.

Men jag tycker att det viktigaste vad gäller rondellkörning är att folk lär sig blinka över huvudtaget. Som cyklist, inte minst, är det oerhört frustrerande att stå  och vänta på att bilar ska köra vidare i rondeller, bilar som sedan bara nonchalant svänger ur den. Nästan lika frustrerande som att, efter att ha konstaterat att ingen blinkar ut ur rondellen, korsa en utfart och bli halvt nermejad av en ilsket tutande V70.

Ur tid är leden, sa Hamlet

Det har blivit dags för en dikt igen. Vad händer om man tar Hamlet, placerar honom i Stockholm 2010, och låter honom uttala sig om byggandet av Förbifart Stockholm? Bara ett sätt att ta reda på det… läs!

hamlet

Hamlet var en dansk figur
i guldkrona och siden
han tröttnade på Danmark
och sa
ur led är tiden

han sökte sig till Sverige
och framåt tusen år
slog sig ner i Stockholm
en tvåtusentalsvår

där byggde dom en bilväg
trots utredningsbeskeden:
trafiken kommer öka
Hamlet sa
ur tid är leden!

han tänkte
Sverige dränks i bilar
nu vill dom antalet ska ner,
ändå lägger dom miljarder
på att få plats med fler!

att fara eller inte fara?
det är onekligen frågan

månn ädlare att lida och fördraga
ett bittert ödes smog och bilar
än att sätta sig på tåget
där kropp och sinne vilar,
för svenskarna tar bilen

är det lathet eller feghet?
undrar stackars Hamlet
i eftertankens kranka blekhet

men om dom inte tänker om
är Sverige dömt
och cirkeln sluten

konstaterar Hamlet sorgset,
se, däri ligger knuten!

15 kr för högt pris på ren luft?

Det var en jätteartikel om trängselskatter i Göteborgsposten häromdagen, på flera sidor. Gissa om jag blev upprörd när jag slog upp tidningen och fick se rubrik och ingress. “Stor guide! Här är smitvägarna!” Ingressen löd ungefär “När GP publicerade kartan över betalstationerna förra veckan vet jag vad ni alla tänkte: Var är smitvägarna?

tingstadstunneln0006-8-bit

Vad är det för jävla vinkling? Hur kan GP, med hedern i behåll, på detta ensidiga och omogna sätt påföra sina läsare åsikten att trängselskatten bara är till för att jävlas med folk? Jag erkänner att jag bara hade tid att skumläsa artiklarna, så jag kan ha missat nåt. Å andra sidan är det ganska många som skumläser artiklar.

En helsida hade rubriken “Hur drabbas du av trängselskatten?”. Där hade man intervjuat 12 bilister, som oroade sig för sina jobbresor, dagisskjutsningar och så vidare. Vad man hade missat var att intervjua en kollektivresenär. Eller cyklist. Eller gångtrafikant. Eller nån med biogasbil.

Att våra barn slipper utsättas för olagligt höga avgasnivåer som orsakar sjukdomar, överkänslighet, allergier, cancer, osv är tydligen helt oviktigt. Det som är viktigt är istället det skandalösa i att deras föräldrar måste betala 15 kr om de väljer att köra dem i bilen till deras dagis.

bilarvroomvroom

Jag är fullt medveten om att det ofta är svårt att använda kollektivtrafiken till vissa platser. Det är just därför som trängselskatterna tillämpas i storstan, inte i Tjuvkil, Halsbäck eller Överkalix. Hur intäkterna från trängselskatterna används är också jätteviktigt. Marieholmstunneln är ett väldigt tveksamt projekt (även om det inte är lika korkat som Förbifart Stockholm). Finge intäkterna gå oavkortat till en förbättrad kollektivtrafik, spårvägar, cykelleder osv vore det väldigt mycket bättre. På så sätt minskar alltså svårigheterna att ta sig till dagis kollektivt eller på annat sätt.

Låt mig avsluta med ett samhällsekonomiskt resonemang. Pendlare, företag, leverantörer, speditörer, osv betalar idag stort genom att ständigt hamna i bilköer. Bensinkostnader, avgaser, slitage och inte minst tidsförluster blir resultatet. Således betalar vi redan en avgift för trängseln. Vi betalar med tid.

Vi kan nu istället välja att betala i pengar istället för tid. Skillnaden, mina damer och herrar, är att pengarna kan investeras i exempelvis kollektivtrafik, medan tiden försvinner för alltid. Rent samhällsekonomiskt är det alltså en väldigt lönsam åtgärd att införa trängselavgifter (Jonas Eliasson, transportforskare på KTH).

Och en sista sak. Det fungerar. Efter införandet i Stockholm såväl som i London, Singapore och andra städer kan vi konstatera att trängselskatten faktiskt är effektiv (Karin Brundell-Freij, konsult och transportforskare).

Varning för farliga föräldrar!

Idag tog jag en lång promenad. Tänkte gå mot det berg som jag tror är Granberget, det högsta berget här i Sør-Odal. På vägen dit passarade jag genom ytterkanten av kommunens huvudort Skarnes, och gick där förbi en låg- och mellanstadieskola. Jag har sedan jag kom hit tyckt att luften i Skarnes är dålig (på grund av riksvei 2 som passerar igenom samhället) men när jag gick förbi den här skolan höll jag på att tappa hakan.

En lång lång bilkö stod med mullrade motorer precis vid kanten av skolgården! Jag undrade först varför den stod där, om det hänt nån olycka eller om nån fått motorstopp. Sen insåg jag att det inte alls var en bilkö. Det var en lång lång rad med föräldrar
som väntade på sina barn. Med motorn på! Det var säkert 40 bilar där! Alla stod med påslagna motorer och släppte ut avgaser ungefär i andningshöjd för de hundratals barn som lekte på skolgården två meter därifrån. Jag höll andan när jag gick förbi för det luktade totalt avgasbäver.

Hur tänker man som förälder när man gör så? Tänker man överhuvudtaget? Vill man skydda sina barn från att behöva ta den hemska bussen, och istället gasa ihjäl dom? Jeg skjønner ikke!!

Man borde utföra lite civil olydnad och byta ut alla bilarna mot nedanstående bilmodell.

img_48955f4585499

Dagens norska ord: snømus
(betyder vessla)

Att peka finger i trafiken

Senast igår råkade jag ut för en bilist som pekade finger åt mig när jag cyklade på ett sätt som hen inte gillade. Det händer väldigt ofta, oavsett om man cyklar, går eller åker bil. Ibland har man gjort nåt dumt (som när jag med lånad bil bytte fil i Malmö förra veckan utan att se mig för tillräckligt) men för det mesta följer man bara trafikreglerna.

bilfinger

Jag har funderat på varför alla bara förolämpar varandra i trafiken. Men sen kom jag på att det finns ju faktiskt inga positiva tecken att göra när man sitter bakom ratten! (Bakom styret är det lite lättare faktiskt) Man kan ta sig för pannan eller knacka sig i huvudet för att visa hur dum vederbörande är, man kan peka finger, skrika, himla med ögonen och göra mängder med gester för att trycka till den andre.

Men det finns inget tecken för att säga “Oj, ursäkta, jag körde visst fel där”. Man kan möjligen slå ut med armarna i nån form av “Ojdå, så det kan gå”- gest, men det tolkas lika gärna som en “Jag bryr mig inte-“gest.

Jag efterlyser snälla gester i trafiken! Vi får väl hitta på några om det inte redan finns. Det är så dags nu liksom. Att lägga fingret på näsan skulle t.ex. kunna betyda “Förlåt.”  Om någon som kan prata teckenspråk läser det här kan du väl komma med förslag.